Generalforsamling 2023

5. december 2023 kl. 19:00

AES Virtuel Event

Kære AES medlemmer

Det er ved at være tid til vores generalforsamling.

Denne afholdes virtuelt ligesom sidste år.

      Agenda

      1. Velkomst ved formanden
      2. Valg af dirigent
      3. Formandens beretning
      4. Kasserens beretning herunder gennemgang og godkendelse af regnskab og næste års
             budget
      5. Indkomne forslag
      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
      7. Eventuelt

Dato og tidspunkt: 5. december 2023, kl. 19:00
Sted: Online via Zoom


The evenning will be in Danish.

Mødelink udsendes når dagen nærmer sig.

Forslag og emner der ønskes behandlet under punkt 5 skal sendes til bestyrelsen inden 24. november 2023.


Med venlig hilsen

Jan Abildgaard Pedersen
AES Denmark

[view_dues_amount]